Tài liệu tự học Microsoft Project 2010 cho người mới bắt đầu

Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án của Microsoft. Phần mềm có đầy đủ chức năng cần thiết cho công việc quản lý dự án.

Tài liệu tự học Microsoft Project 2010 cho người mới bắt đầu

Mời bạn tải xuống bằng cách click nút bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *