Bằng C tin học còn giá trị không và làm sao để có bằng C?

Nếu bạn có thắc mắc bằng C tin học còn giá trị không thì bạn chắc là đã lâu rồi không cập nhật thông tin về các chứng chỉ tin học mà Việt Nam đang sử dụng. Tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về bằng C tin học, tại sao và bạn nên học bằng C tin học không.

Bằng C tin học còn giá trị không?

Tại thời điểm tôi viết bài này là tháng 12 năm 2018, bằng C tin học đã được Nhà nước ngừng cấp bằng. Việt Nam đã ban hành quy định mới về chứng chỉ tin học và chỉ có 2 cấp chứng chỉ tin học. Đó là chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao. Do đó, bằng C tin học đã không còn giá trị.

Tại sao bằng C tin học lại bị ngừng cấp?

Từ trước năm 2016, bằng C tin học có trong hệ thống chứng chỉ tin học quốc gia bao gồm chứng chỉ A, B và C. Trong đó, chứng chỉ tin học A là cơ bản, chứng chỉ tin học B là trung cấp và chứng chỉ tin học C là cao cấp. Điều đó chứng tỏ bằng C tin học rất có giá trị và chứng nhận cho người có bằng thành thạo các kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế thì tôi thấy khác. Để tốt nghiệp cấp 3 hoặc đại học, nhà trường đòi hỏi sinh viên chỉ cần có chứng chỉ tin học A. Để đi làm, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước chỉ yêu cầu người ứng tuyển chứng chỉ tin học B. Để làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các doanh nghiệp và cơ quan yêu cầu ứng viên có bằng cao đẳng, đại học về ngành công nghệ thông tin. Do đó, bằng C tin học thật sự thừa thãi. Nó nằm giữa 2 cấp bậc và các công việc thực tế không phù hợp với trình độ tin học C.

Từ những vấn đề trên, năm 2016, Bộ Giáo dục và Bộ Thông tin – Truyền Thông đã ban hành Thông tư Liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, bằng C tin học chính thức được bỏ cùng với bằng A và B.

Bằng C tin học

Lời kết

Nếu bạn muốn có chứng chỉ tin học tương đương với bằng C tin học, bạn hãy học khóa luyện thi chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao. Đây là chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ tin học của Nhà nước. Chứng chỉ này sẽ chứng nhận bạn đủ trình độ tin học văn phòng để làm việc. Hoặc nếu tốt hơn nữa, bạn hãy học chứng chỉ tin học quốc tế MOS.

Bạn có thể xem thêm các tin mới về tin học văn phòng tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.